Risk of morbidity and mortality from cardiovascular disease following radiotherapy for childhood cancer: A systematic review

Helena J.H. van der Pal, Elvira C. van Dalen, Leontien C.M. Kremer, Piet J.M. Bakker, Flora E. van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

46 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Risk of morbidity and mortality from cardiovascular disease following radiotherapy for childhood cancer: A systematic review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Immunology and Microbiology