Rituximab in three children with relapsed/refractory B-cell acute lymphoblastic leukaemia/Burkitt non-Hodgkin's lymphoma [6]

Maaike J. De Vries, Anjo J.P. Veerman, Christian M. Zwaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

42 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)414-415
Aantal pagina's2
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume125
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit