Robust molecular subgrouping and copy-number profiling of medulloblastoma from small amounts of archival tumour material using high-density DNA methylation arrays

Volker Hovestadt, Marc Remke, Marcel Kool, Torsten Pietsch, Paul A. Northcott, Roger Fischer, Florence M.G. Cavalli, Vijay Ramaswamy, Marc Zapatka, Guido Reifenberger, Stefan Rutkowski, Matthias Schick, Melanie Bewerunge-Hudler, Andrey Korshunov, Peter Lichter, Michael D. Taylor, Stefan M. Pfister, David T.W. Jones

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

227 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)913-916
Aantal pagina's4
TijdschriftActa Neuropathologica
Volume125
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit