Robust spatial phase unwrapping for on-line MR-temperature monitoring

B. Denis De Senneville, G. Maclair, M. Ries, P. Desbarats, B. Quesson, C. T.W. Moonen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdragepeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Robust spatial phase unwrapping for on-line MR-temperature monitoring'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen