Role of epigenetics in the etiology of germ cell cancer

Yvonne G Van Der Zwan, Hans Stoop, Fernando Rossello, Stefan J White, Leendert H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

33 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Role of epigenetics in the etiology of germ cell cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen