Role of mutation independent constitutive activation of FLT3 in juvenile myelomonocytic leukemia

Andrica C H de Vries, Ronald W Stam, Pauline Schneider, Charlotte M Niemeyer, Elisabeth R van Wering, Oskar A Haas, Christian P Kratz, Monique L den Boer, Rob Pieters, Marry M van den Heuvel-Eibrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

FLT3 gene mutations have been identified as prognostic factors in myeloid malignancies. Furthermore, FLT3 can be activated by wild type overexpression or ligand-dependent in leukemic cells co-expressing FLT3 ligand (FLT3L). So far no data are available on FLT3/FLT3L expression and activation in JMML. In 51 clinical JMML samples, activating mutations were screened, FLT3 and FLT3L mRNA levels were assessed and the sensitivity of JMML cells to the FLT3 inhibitor PKC412 was tested by MTT assays. No evidence for constitutively activation of FLT3/FLT3L was found in JMML, indicating that FLT3 inhibitors are unlikely to be effective in JMML.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1557-60
Aantal pagina's4
TijdschriftHaematologica
Volume92
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2007
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Role of mutation independent constitutive activation of FLT3 in juvenile myelomonocytic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit