Role of SOX2 in the etiology of embryonal carcinoma, based on analysis of the NCCIT and NT2 cell lines

Ronak Eini, Hans Stoop, Ad J M Gillis, Katharina Biermann, Lambert C J Dorssers, Leendert H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Role of SOX2 in the etiology of embryonal carcinoma, based on analysis of the NCCIT and NT2 cell lines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen