Role of stem cell proteins and microRNAs in embryogenesis and germ cell cancer

Ronak Eini, Lambert C J Dorssers, Leendert H J Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

30 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Role of stem cell proteins and microRNAs in embryogenesis and germ cell cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen