Role of Tiam 1 in Rac-mediated signal transduction pathways

J G Collard, G G Habets, F Michiels, J Stam, R A van der Kammen, F van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)253-65
Aantal pagina's13
TijdschriftCurrent topics in microbiology and immunology
Volume213 ( Pt 2)
DOI's
StatusGepubliceerd - 1996
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit