Role of ultrasound in the assessment of the sentinel node of melanoma patients

Christiane A. Voit, Alexander C.J. Van Akkooi, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)W474-W475
TijdschriftAmerican Journal of Roentgenology
Volume195
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit