Roles of Sox4 in central nervous system development

Martin Cheung, Muhammad Abu-Elmagd, Hans Clevers, Paul J. Scotting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

152 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Roles of Sox4 in central nervous system development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen