Roles of Sox4 in central nervous system development

Martin Cheung, Muhammad Abu-Elmagd, Hans Clevers, Paul J. Scotting

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

152 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Roles of Sox4 in central nervous system development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Keyphrases