ROS quenching potential of the epidermal cornified cell envelope

Wilbert P Vermeij, A Alia, Claude Backendorf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

81 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ROS quenching potential of the epidermal cornified cell envelope'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen