RSV-still more questions than answers

Louis Bont, Eugenio Baraldi, Brigitte Fauroux, Anne Greenough, Terho Heikkinen, Paolo Manzoni, Federico Martinón-Torres, Harish Nair, Nikolaos G. Papadopoulos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1177-1179
Aantal pagina's3
TijdschriftPediatric Infectious Disease Journal
Volume33
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit