RT-PCR analysis of p73 splice variants, ease or tease?

M Niemantsverdriet, W P Vermeij, C Backendorf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1685-6
Aantal pagina's2
TijdschriftLeukemia
Volume19
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2005
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit