Safety and pharmacology of paclitaxel in patients with impaired liver function: A population pharmacokinetic-pharmacodynamic study

M. Joerger, A. D.R. Huitema, M. T. Huizing, P. H.B. Willemse, A. De Graeff, H. Rosing, J. H.M. Schellens, J. H. Beijnen, J. B. Vermorken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

44 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Safety and pharmacology of paclitaxel in patients with impaired liver function: A population pharmacokinetic-pharmacodynamic study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen