Safety of elective colorectal cancer surgery: Non-surgical complications and colectomies are targets for quality improvement

Daniel Henneman, Martijn G. Ten Berge, Heleen S. Snijders, Nicoline J. Van Leersum, Marta Fiocco, Theo Wiggers, Rob A.E.M. Tollenaar, Michel W.J.M. Wouters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Safety of elective colorectal cancer surgery: Non-surgical complications and colectomies are targets for quality improvement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen