Safety of GH after treatment for childhood cancer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)C15-C18
TijdschriftEuropean Journal of Endocrinology
Volume183
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2020

Citeer dit