Salvage abdominoperineal resection and perineal wound healing in local recurrent or persistent anal cancer: Commentary

F. T. Ferenschild, M. Vermaas, S. O. Hofer, C. Verhoef, A. M. Eggermont, J. H. De Wilt, A. Habr-Gama

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)382
Aantal pagina's1
TijdschriftTechniques in Coloproctology
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit