Salvage cystectomy after failure of interstitial radiotherapy and external beam radiotherapy for bladder cancer

Jakko A. Nieuwenhuijzen, Simon Horenblas, Wim Meinhardt, Harm Van Tinteren, Luc M.F. Moonen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

37 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Salvage cystectomy after failure of interstitial radiotherapy and external beam radiotherapy for bladder cancer'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen