Saturation analysis for whole-genome bisulfite sequencing data

Emanuele Libertini, Simon C. Heath, Rifat A. Hamoudi, Marta Gut, Michael J. Ziller, Javier Herrero, Agata Czyz, Victor Ruotti, Hendrik G. Stunnenberg, Mattia Frontini, Willem H. Ouwehand, Alexander Meissner, Ivo G. Gut, Stephan Beck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

26 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)691-693
Aantal pagina's3
TijdschriftNature Biotechnology
Volume34
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit