Scalable Open Science Approach for Mutation Calling of Tumor Exomes Using Multiple Genomic Pipelines

MC3 Working Group, The Cancer Genome Atlas Research Network

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

430 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Scalable Open Science Approach for Mutation Calling of Tumor Exomes Using Multiple Genomic Pipelines'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen