Schildwachtklierbiopsie bij melanoom: Kritische vragen

O. E. Nieweg, A. M.M. Eggermont, B. B.R. Kroon

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Elective lymph node dissection is selectively performed in patients with clinically localised melanoma. Randomised studies suggest that survival is improved only in a few subgroups of patients, whereas all patients are exposed to the substantial risk of operative morbidity. Sentinel node biopsy enables the early detection of lymph node metastases from melanoma with less morbidity. The technique has been standardised. The sentinel node can be identified in almost 100% of the patients. The tumour status of the node is the most important prognostic factor in patients with clinically localised melanoma. This information is essential for studies of adjuvant systemic treatment. Regrettably, there is confusion about the definition of a sentinel node. In addition, the sensitivity of the sentinel node approach is unclear. Furthermore, it is uncertain whether early lymph node dissection improves regional control and survival. Sentinel node biopsy is not yet the standard of care.

Vertaalde titel van de bijdrageSentinel node biopsy in melanoma: Some critical questions
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1774-1777
Aantal pagina's4
TijdschriftNederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
Volume146
Nummer van het tijdschrift38
StatusGepubliceerd - 21 sep. 2002
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Schildwachtklierbiopsie bij melanoom: Kritische vragen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit