Screening for child abuse using a checklist and physical examinations in the emergency department led to the detection of more cases

Arianne H. Teeuw, Rik B.J. Kraan, Rick R. van Rijn, Patrick M.M. Bossuyt, Hugo S.A. Heymans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Screening for child abuse using a checklist and physical examinations in the emergency department led to the detection of more cases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen