SDHB loss predicts malignancy in pheochromocytomas/sympathethic paragangliomas, but not through hypoxia signalling

Annika Blank, Anja M. Schmitt, Esther Korpershoek, Francien Van Nederveen, Thomas Rudolph, Nicole Weber, Räto Thomas Strebel, Ronald De Krijger, Paul Komminoth, Aurel Perren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

51 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'SDHB loss predicts malignancy in pheochromocytomas/sympathethic paragangliomas, but not through hypoxia signalling'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen