Seasonal immunisation against respiratory syncytial virus disease

Koos Korsten, Louis Bont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e344-e345
TijdschriftThe Lancet Public Health
Volume2
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit