Second primary malignancies induced by radioactive iodine treatment of differentiated thyroid carcinoma — a critical review and evaluation of the existing evidence

Maximilian J. Reinecke, Gerrit Ahlers, Andreas Burchert, Friederike Eilsberger, Glenn D. Flux, Robert J. Marlowe, Hans Helge Mueller, Christoph Reiners, Fenja Rohde, Hanneke M. van Santen, Markus Luster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

11 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Second primary malignancies induced by radioactive iodine treatment of differentiated thyroid carcinoma — a critical review and evaluation of the existing evidence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen