Second primary malignancies induced by radioactive iodine treatment of differentiated thyroid carcinoma — a critical review and evaluation of the existing evidence

Maximilian J. Reinecke, Gerrit Ahlers, Andreas Burchert, Friederike Eilsberger, Glenn D. Flux, Robert J. Marlowe, Hans Helge Mueller, Christoph Reiners, Fenja Rohde, Hanneke M. van Santen, Markus Luster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Second primary malignancies induced by radioactive iodine treatment of differentiated thyroid carcinoma — a critical review and evaluation of the existing evidence'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Keyphrases