Secondary and tertiary structure modeling reveals effects of novel mutations in polycystic liver disease genes PRKCSH and SEC63

E. Waanders, H. Venselaar, R. H.M. te Morsche, D. B. de Koning, P. S. Kamath, V. E. Torres, S. Somlo, J. P.H. Drenth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

38 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Secondary and tertiary structure modeling reveals effects of novel mutations in polycystic liver disease genes PRKCSH and SEC63'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen