Selection criteria for assembling a pediatric cancer predisposition syndrome gene panel

Anna Byrjalsen, Illja J Diets, Jette Bakhuizen, Thomas van Overeem Hansen, Kjeld Schmiegelow, Anne-Marie Gerdes, Ulrik Stoltze, Roland P Kuiper, Johannes H M Merks, Karin Wadt, Marjolijn Jongmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Selection criteria for assembling a pediatric cancer predisposition syndrome gene panel'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen