Semaphorin4A-Plexin D1 Axis Induces Th2 and Th17 While Represses Th1 Skewing in an Autocrine Manner

Tiago Carvalheiro, Carlos Rafael-Vidal, Beatriz Malvar-Fernandez, Ana P Lopes, Jose M Pego-Reigosa, Timothy R D J Radstake, Samuel Garcia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Semaphorin4A-Plexin D1 Axis Induces Th2 and Th17 While Represses Th1 Skewing in an Autocrine Manner'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen