Sensitive GATA1 mutation screening reliably identifies neonates with Down syndrome at risk for myeloid leukemia

Bianca F. Goemans, Sanne Noort, Marjolein Blink, Yong Dong Wang, Susan T.C.J. Peters, Jacobus P. van Wouwe, Gertjan Kaspers, Valerie de Haas, Wouter J. Kollen, Vincent H.J. van der Velden, Tanja A. Gruber, Christian M. Zwaan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2403-2406
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume35
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2021

Citeer dit