Sentinel node biopsy for clear cell sarcoma

A. C.J. van Akkooi, C. Verhoef, A. N. van Geel, M. Kliffen, A. M.M. Eggermont, J. H.W. de Wilt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

39 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sentinel node biopsy for clear cell sarcoma'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry