Serum biomarker profiles suggest that atopic dermatitis is a systemic disease

Judith L. Thijs, Ian Strickland, Carla A.F.M. Bruijnzeel-Koomen, Stefan Nierkens, Barbara Giovannone, Edward F. Knol, Eszter Csomor, Bret R. Sellman, Tomas Mustelin, Matthew A. Sleeman, Marjolein S. de Bruin-Weller, Athula Herath, Julia Drylewicz, Richard D. May, Dirk Jan Hijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

48 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1523-1526
Aantal pagina's4
TijdschriftJournal of Allergy and Clinical Immunology
Volume141
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - apr. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit