Serum miRNA Predicts Viable Disease after Chemotherapy in Patients with Testicular Nonseminoma Germ Cell Tumor

Ricardo Leão, Ton van Agthoven, Arnaldo Figueiredo, Michael A.S. Jewett, Kamel Fadaak, Joan Sweet, Ardalan E. Ahmad, Lynn Anson-Cartwright, Peter Chung, Aaron Hansen, Padraig Warde, Pedro Castelo-Branco, Martin O'Malley, Philippe L. Bedard, Leendert H.J. Looijenga, Robert J. Hamilton

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

84 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Serum miRNA Predicts Viable Disease after Chemotherapy in Patients with Testicular Nonseminoma Germ Cell Tumor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen