Severe cannabinoid intoxication in a patient with non-small-cell lung cancer

J. G. Van Coen Hasselt, Michel M. Van Den Heuvel, Jan H.M. Schellens, Jos H. Beijnen, Dieta Brandsma, Alwin D.R. Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)60-61
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Palliative Care
Volume28
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit