Severe kyphosis with spinal cord compression after resection of a superior sulcus tumor

Cornelis G. Vos, Koen J. Hartemink, Tim U. Jiya, Ricardo E. Feller, Jan W.A. Oosterhuis, Marinus A. Paul

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Severe kyphosis with spinal cord compression after resection of a superior sulcus tumor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen