Severe, non X-linked congenital microcephaly with absence of the pyramidal tracts in two siblings

H. J. Ten Donkelaar, P. Wesseling, B. A. Semmekrot, K. D. Liem, J. Tuerlings, J. R.M. Cruysberg, P. E.J. De Wit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Severe, non X-linked congenital microcephaly with absence of the pyramidal tracts in two siblings'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen