Severe skin toxicity in pediatric oncology patients treated with voriconazole and concomitant methotrexate

Johan G.C. Van Hasselt, Natasha K.A. Van Eijkelenburg, Alwin D.R. Huitema, Jan H.M. Schellens, Antoinette Y.N. Schouten-Van Meeteren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

16 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We report the occurrence of skin toxicities in pediatric oncology patients on concomitant treatment with voriconazole and methotrexate (MTX). Of 23 patients who received this combination, 11 patients suffered from cheilitis and/or photosensitivity. In contrast, only in 1 of 9 patients who received voriconazole without MTX was photosensitivity observed. A mechanism of action was not able to be identified. We describe two cases with severe skin toxicities. Caution is warranted when using voriconazole and concomitant MTX.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2878-2881
Aantal pagina's4
TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
Volume57
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2013
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Severe skin toxicity in pediatric oncology patients treated with voriconazole and concomitant methotrexate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit