Sex Differences in Melanoma Survival are Not Related to Mitotic Rate of the Primary Tumor

Arjen Joosse, Augustinus P.T. van der Ploeg, Lauren E. Haydu, Tamar E.C. Nijsten, Esther de Vries, Richard A. Scolyer, Alexander M.M. Eggermont, Jan Willem W. Coebergh, John F. Thompson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

20 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Sex Differences in Melanoma Survival are Not Related to Mitotic Rate of the Primary Tumor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen