SF3B1 as therapeutic target in FLT3/ITD positive acute myeloid leukemia

Inge van der Werf, Anna Wojtuszkiewicz, Huilan Yao, Rocco Sciarrillo, Manja Meggendorfer, Stephan Hutter, Wencke Walter, Jeroen Janssen, Wolfgang Kern, Claudia Haferlach, Torsten Haferlach, Gerrit Jansen, Gertjan J.L. Kaspers, Richard Groen, Gert Ossenkoppele, Jacqueline Cloos

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2698-2702
Aantal pagina's5
TijdschriftLeukemia
Volume35
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - sep. 2021

Citeer dit