Should non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors be combined?

Bregt S. Kappelhoff, Alwin D.R. Huitema, Jos H. Beijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Should non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors be combined?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen