Shrinkage of pituitary adenomas with pasireotide – Authors' reply

Eva C. Coopmans, Aart J. van der Lely, Joppe J. Schneiders, Sebastian J.C.M.M. Neggers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)509-510
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Lancet Diabetes and Endocrinology
Volume7
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit