Signal inhibitory receptor on leukocytes (SIRL)-1 and leukocyte- associated immunoglobulin-like receptor (LAIR)-1 regulate neutrophil function in infants

Sjanna B. Besteman, Amie Callaghan, Marije P. Hennus, Geertje H.A. Westerlaken, Linde Meyaard, Louis L. Bont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Signal inhibitory receptor on leukocytes (SIRL)-1 and leukocyte- associated immunoglobulin-like receptor (LAIR)-1 regulate neutrophil function in infants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen