Significant difference in outcome for adolescents with acute lymphoblastic leukemia treated on pediatric vs adult protocols in the Netherlands [1]

J. M. de Bont, B. van der Holt, A. W. Dekker, A. van der Does-van den Berg, R. Sonneveld, Rob Pieters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

263 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2032-2035
Aantal pagina's4
TijdschriftLeukemia
Volume18
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2004
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit