Significant induction of cyclophosphamide and thiotepa metabolism by phenytoin

Milly E. De Jonge, Alwin D.R. Huitema, Selma M. Van Dam, Jos H. Beijnen, Sjoerd Rodenhuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

35 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Significant induction of cyclophosphamide and thiotepa metabolism by phenytoin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Medicijnen en Levenswetenschappen