Single-cell atlas of developing murine adrenal gland reveals relation of Schwann cell precursor signature to neuroblastoma phenotype

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-cell atlas of developing murine adrenal gland reveals relation of Schwann cell precursor signature to neuroblastoma phenotype'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen