Single-cell atlas reveals meningeal leukocyte heterogeneity in the developing mouse brain

Aura Zelco, Vanja Börjesson, Jurrian K. De Kanter, Cristina Lebrero-Fernandez, Volker M. Lauschke, Eridan Rocha-Ferreira, Gisela Nilsson, Syam Nair, Pernilla Svedin, Mats Bemark, Henrik Hagberg, Carina Mallard, Frank C.P. Holstege, Xiaoyang Wang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-cell atlas reveals meningeal leukocyte heterogeneity in the developing mouse brain'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen