Single-cell resolution of morphological changes in hemogenic endothelium

Frank L. Bos, John S. Hawkins, Ann C. Zovein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

23 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Single-cell resolution of morphological changes in hemogenic endothelium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen