Site-specific antitumour effects of 2 pyrimidinone compounds in rats

A. M.M. Eggermont, R. L. Marquet, R. W.F. De Bruin, W. Weimar, J. Jeekel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)337-339
Aantal pagina's3
TijdschriftBritish Journal of Cancer
Volume54
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 1986
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit